Funkciók

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Milyen kategóriájú adatokat melyik nyilvántartásunkban hol tárolunk. Milyen jogcímen, milyen célból, milyen kockázatokkal. GDPR 6., 15., 30., 32. cikk

Incidensek nyilvántartása

A GDPR által előírt biztonsági incidensek nyilvántartása. Kézzel illetve automatikusan is tölthető rendszerből. GDPR 33., 34. cikk

Előzetes hatásvizsgálat támogatása

Az előzetes hatásvizsgálat teljes mértékben dokumentálható a szoftverben a francia CNIL által kifejlesztett módszertan szerint. GDPR 35. cikk

Érintetti jogigények nyilvántartása

Eltárolunk minden olyan eseményt,  melynek során a természetes személy élni kívánt valamely GDPR-ban meghatározott jogával. pl. törlés, felfüggesztés, helyesbítés, tiltakozás, stb.. GDPR 12. cikk

Adatátadások nyilvántartása

Tételesen rögzíthetőek az adatátadások az adatfeldolgozók felé. A nyilvántartás tartalmazhatja érintettenként az átadott adatok konkrét körét. GDPR 24.,28. cikk

Anonimizálás

Külön funkcionalitás tipikus természetes személyekkel kapcsolatos adatok anonimizálására. GDPR Preambulum (26)

Személyek konkrét adatait nem tároljuk

Újabb biztonsági kockázatot nem képzünk rendszerünkkel, ezért személyes adatokat közvetlenül nem tárolunk csak egy külső rendszeri azonosítót.

Riporting

Előre megadott riportok és tetszőlegesen összeállítható riportok segítik a hatékony üzleti döntéseket.

Adatfelderítés

A funkció képes az adatbázisokban feltérképezni a személyes adatokat, amivel időt spórolhatunk meg. Ismert típusok: Név, Születési név, Cégnév, Vezetéknév, Keresztnév, Cím, Születési ország, Adóazonosító, TAJ, Személyi szám, Adószám, Bankszámlaszám, Telefonszám, Email, Webcím, Személyi igazolvány, Jogosítvány, Útlevél, Lakcímkártya, Egyéni vállalkozói igazolvány

Ügyfélportál modul adatlekérdezéshez

Ügyfélportál modult biztosítunk, ahol a felhasználók lekérdezhetik adataikat. Ehhez természetesen integráció szükséges a már meglévő rendszerekhez. GDPR 12. cikk

AD integráció

A felhasználó kezelés könnyen integrálható a már meglévő bármilyen LDAP/Active Directory megoldással.

Személyes adatok gyűjtése forrásrendszerekből

A rendszer képes az ügyfeleket azonosítani a különböző személyes adatokat kezelő rendszerekben a természetes azonosítók alapján. Ezt követően pedig az adatokat összegyűjteni a kapcsolódó rendszerekből.