Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A gdprmegoldas.hu webhelyének használati feltételei, jogi korlátozásai és adatvédelmi nyilatkozat

FIGYELEM: A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket! A webhely használatával Ön ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a használati feltételeket (“feltételek”) nem fogadja el, kérjük, ne használja ezt a webhelyet! 

A gdprmegoldas.hu a DSS Consulting Kft. tulajdona. Az oldal tartalma, képei, forráskódja, beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését, ötletei a DSS Consulting Kft. tulajdonában vannak. Ezek bármilyen módon történő felhasználása csak a DSS Consulting Kft. írásos engedélyével lehetséges. 

A DSS CONSULTING KFT. NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL. 

A webhely használata

A DSS Consulting (“DSS”) jelen webhelyen található szolgáltatását Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen szolgáltatások más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A webhelyen található szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a webhely használatára vonatkozó engedélyt.

Jogi nyilatkozat 

A webhelyen elérhető anyagok és szolgáltatások önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz, ideértve akár a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, akár egy adott célnak való megfeleléssel vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos garanciákat. A DSS saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, és ezeket a szerződéseket semmilyen, a jelen webhelyen található anyag illetve szolgáltatás nem befolyásolja. A DSS továbbá nem garantálja, hogy a jelen webhelyen található szolgáltatások pontosak és teljesek. A DSS bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen webhelyen található szolgáltatásokat. A webhelyen fellelhető adatok és szolgáltatások esetenként elavultak lehetnek, a DSS nem vállal kötelezettséget azok frissítésére. 

A felelősség korlátozása

A DSS, illetve a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a webhely, és az ehhez kapcsolódó egyéb webhelyek, illetve az ezeken található anyagok, információk vagy szolgáltatások használatából, használatra való képtelenségből vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerülésének lehetőségére a DSS-t vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették, ha Önnek a jelen webhely anyagainak, adatainak vagy szolgáltatásainak használata következtében akár az Ön által használt berendezésben bármilyen javítási, szerelési igénye merülne fel, annak költségeit teljes egészében Ön köteles viselni. Amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, akkor a fenti korlátozás és felelősség-kizárás Önre nem vonatkozik. 

Felhasználói közzétételek

A DSS nem kíván titkos vagy a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt álló adatokat szerezni Öntől a webhelyen keresztül. Az Ön által a jelen webhelyre feltöltött, átvitt vagy küldött anyagok, információk vagy egyéb közlemények (“Közlemények”) nem tekintendők a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A DSS ezen Közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A DSS, valamint feljogosított megbízottai a Közleményeket és minden azokban megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet a hatályos adatkezelési irányelve mentén kezel. Nem adja ki 3. félnek, csak és kizárólag a megjelölt szolgáltatás ellátására használja fel. Az adatok tárolása a DSS levelezőrendszerében (Microsoft Office365) ill. a mailchimp szolgáltatásban kerülnek tárolásra. A gyűjtött elérhetőségi adatokat csak azzal a céllal gyűjtjük, hogy oda maximum heti 1 alkalommal hírlevelet küldjünk illetve az igényelt dokumentumokat eljuttassuk.

A hírlevélről a hírlevélben lévő linken és az info@dss.hu email címen lehet leiratkozni. 

Az adatok megőrzési ideje maximum 10 év. 

A honlapon végzett webanalitika 

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programokat használjuk. 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az oldal látogatói hozzájárulnak aviselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a DSS részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

Google Analytics 

A DSS a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a DSS főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. 

Google AdWords konverziókövetés 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a DSS mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat. 

HotJar információgyűjtés 

Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5. 

Cookie-k letiltása 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. 

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

Hivatkozások más webhelyekre

A jelen webhelyről más webhelyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen webhelyet el fogja hagyni. A DSS-nek ezen további kapcsolódó webhelyek egyikét sem ellenőrzi, és nem felelős ezen webhelyekért vagy azok tartalmáért. A fentiekből következően a DSS az ilyen oldalakat, illetve a bennük fellelhető információt, szoftvert, vagy más terméket vagy anyagot nem hagyta jóvá, azokért, illetve felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen webhelyhez kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik. 

Hivatkozások erre a Webhelyre 

Elhelyezhet más webhelyekre olyan hivatkozásokat, amelyek erre a Webhelyre mutatnak, de ekkor be kell tartania az Irányelvek a DSS webhelyek hivatkozásához című szabályzat és az összes vonatkozó törvény előírásait.

Általános tudnivalók 

A DSS jogosult jelen Feltételeket bármikor módosítani ezen anyag frissítésével. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre ismét tanulmányozza át, hogy megismerje az éppen időszerű, Önre kötelező erejű Feltételeket. 

Frissítve: 2018. szeptember 11. 

Irányelvek a DSS webhelyek hivatkozásához 

A DSS webhelyére hivatkozó minden webhelynek be kell tartania a következőket:
 

  • Használhat a DSS webhelyére mutató hivatkozást, de nem másolhatja a DSS webhelyének tartalmát.
  • Nem készíthet böngészőt vagy keretrendszert a DSS webhely tartalma köré.
  • Nem sugallhatja, hogy a DSS helyesli a webhelyet vagy az ott bemutatott termékeket.
  • Nem mutathatja be valótlanul a DSS-sel való kapcsolatát.
  • Nem tehet közzé valótlan információt a DSS termékeiről vagy szolgáltatásairól.
  • Nem használhatja a DSS logót a DSS engedélye nélkül.
  • Nem tartalmazhat ízléstelennek, sértőnek vagy vitatottnak értelmezhető tartalmat, és csak olyan tartalommal rendelkezhet, amely minden életkorcsoportnak megfelel.
  • A gdprmegoldas.hu használata a feltételek elfogadását jelenti.